+359 2 976 13 13

Одит

Всяка организация има възможността да увеличи ефективността си чрез подобряване на бизнес процесите си.

 

Ние помагаме на клиентите си да идентифицират проблемите при внедрената при тях система за управление на бизнеса и им предлагаме подходящите начини да ги отстранят, както и да подобрят начина на работа с нея. Екипът ни от специалисти ще извърши независим одит и ще проведе интервюта с ключовите потребители на всяка функционална област.

 

Одитът на внедрените ERP или CRM системи трябва да дадe отговор на следните въпроси:

 

  • Пълноценно ли се използва внедреното решение?
  • Има ли начини да се оптимизират внедрените процеси?
  • Има ли необходимост от внедряване на нови функционалности спрямо текущите нужди?

 

Процесът на одитиране протича на следните етапи:

 

1.    Анализ на текущото внедряване

  • Провеждане на интервюта с ключовите потребители по функционални области
  • Проучване на документацията за внедрената система
  • Одит на реализираните разработки

 

2.    Идентифициране на проблемите и изготвяне на препоръки

  • Изготвяне на доклад за проведения анализ, систематизиране на откритите проблеми
  • Изготвяне на препоръки за тяхното отстраняване
  • Изготвяне на препоръки за оптимизиране на процесите

 

Одитът се провежда от сертифицирани консултанти и програмисти с дългогодишен опит и богата експертиза във внедряването на управленски системи в различни сфери на бизнеса.

Полезно
Решения, които предлагаме с тази услуга.
ERP системи
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynami
Повече
Business Intelligence
Tableau BI Software
Повече от 86 000 организации от цял свят се дов
Повече
Business Intelligence
JetReports
JetReports - модерен инструмент за създаване на
Повече
CRM системи
Microsoft Dynamics 365 CRM
С Microsoft Dynamics 365 CRM превръщате контакт
Повече
ERP Add-ons
Add-ons
Допълнителните функционалности към Microsoft Dy
Повече
Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни