+359 2 976 13 13

Инструмент за прецизно и гъвкаво визуално планиране, изцяло интегриран с  Microsoft Dynamics NAV

 

NETRONIC е семейство доказани във времето софтуерни решения за създаване на гантови графици, които естествено допълват възможностите на Microsoft Dynamics NAV при производствено планиране, планирането на задачи, ресурси и сервизни дейности.

 

Netronic улеснява производственото планиране чрез интерактивни гантови графици


Улеснявате и ускорявате производственото планиране с помощта на интерактивни гантови графици


NETRONIC Visual Production Scheduler (VPS) е напълно интегриран с производствения модул на MS Dynamics NAV инструмент, с който създавате и управлявате интерактивни производствени графици само с помощта на drag-and-drop функции.


С помощта на NETRONIC VPS:

  • Променяте начални и крайни моменти и работни станции за изпълнение на поръчки с едно движение на мишката
  • С един поглед идентифицирате свободни капацитети и динамично вземате решения, с които оптимизирате производството
  • Получавате предупреждения при надвишаване на капацитети или крайни срокове и елиминирате потенциални проблеми и тесни места още преди да са възникнали
  • С лекота управлявате групи от свързани работни процеси, а системата автоматично пренастройва предшестващи и последващи операции
  • Симулирате различни производствени сценарии, за да определите оптималния план спрямо наличните мощности и материалното снабдяване


Получавате лесен за възприемане и обработка цялостен поглед върху производствените процеси. Обхващате с един поглед поръчки, процеси, капацитет, крайни срокове, ресурсно осигуряване и тесни места в производството.


Повишавате гъвкавостта на производственото си планиране и подобрявате възможностите си да реагирате своевременно на непредвидени ситуации. В резултат подобрявате натоварването на производствените мощности, точността на крайните срокове и повишавате потребителската удовлетвореност.

Лесният за възприемане интерфейс естествено се вписва в стандартната функционалност на MS Dynamics NAV и позволява да стартирате работа с решението незабавно.

Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни