+359 2 976 13 13
CRM
Microsoft Dynamics CRM
Лоялни и дългосрочни клиенти

Увеличете продажбите си, провеждайте по-ефективни маркетингови кампании, обслужвайте клиентите си все по-добре и всичко това с достъп от всяка една точка на света.

CRM
Microsoft Dynamics CRM
От нашия блог: CRM или дигитализация на битката за сърцата на клиентите

CRM е начинът да предоставите на клиентите си персонализирано отношение преди, по време и след покупката. Прочетете повече в нашия блог >

Софтуер за управление на контакти с клиенти Microsoft Dynamics CRM

 

Какво е CRM?

CRM не е просто софтуер, а цялостна стратегия за оптимално управлението на взаимоотношенията на компанията с нейните потенциални и настоящи клиенти. CRM системата организира, автоматизира и синхронизира бизнес процесите в една организация – основно търговските дейности, но също така и маркетинг, обслужване и техническа поддръжка. С помощта на софтуерното решение успявате да намерите, привлечете и спечелите нови клиенти, да задържите съществуващите и да привлечете обратно бившите, като същевременно намалите разходите за маркетинг и обслужване.

 

Защо да изберете CRM софтуер от Microsoft?

 

Microsoft Dynamics CRM е напълно интегрирана система за управление на продажбите, маркетинга и сервизните дейности, която ви дава възможност лесно да създаватe и поддържатe ясна представа за клиента от първия контакт до вземането на решение за покупка и последващите продажби.

 

Търговците получават пълен поглед върху потребностите на потребителите и могат да предложат най-подходящия продукт или услуга. Системата помага да оптимизирате операциите си чрез автоматизиране на рутинните задачи и стандартизиране на най-добрите световни практики. Работейки с интегрирана информация и процеси, подобрявате оперативната си ефективност – нещо, което е от ключово значение в настоящите икономически условия. Служителите са освободени от оперативни дейности, като непрекъснатото попълване на данни на хартиени носители и многобройни таблици, и могат да се фокусират изцяло върху променящите се потребности на клиентите. Освен това, системата се настройва лесно и уникалните за вашия бизнес процеси се отразяват по време на внедряването.
 

Microsoft Dynamics CRM се интегрира с Microsoft Office, Microsoft Dynamics NAV и други бизнес системи, осигурявайки на служителите ви пълен поглед върху информацията за потребителите. Връзката с Microsoft Office позволява на персонала достъп до информацията от Microsoft Dynamics CRM чрез Microsoft Office Outlook, независимо дали се работи онлайн или офлайн. Бързо и лесно могат да се създават и изпращат персонализирани шаблони и писма.

 

Простото конфигуриране и лесното използване на Microsoft Dynamics CRM позволява на служителите ви бързо да постигнат добра продуктивност без дълго обучение.

Продажби

 

Повече потенциални клиенти и сключени сделки

С помощта на модула можете да достъпвате пълния изглед с данни за клиентите както онлайн, така и офлайн. Вашите търговци получават достъп в реално време до потенциалните потребители, идентифицират възможности за cross-sell и up-sell продажби и затварят повече сделки, по-бързо.

 

Автоматизирана работа с потенциални клиенти

 • По-добра координация с маркетинг отдела, с регистриране на потенциалните клиенти в една централизирана система
 • Автоматично асоцииране на e-mail съобщенията към съответните контакти или възможности за продажба
 • Aвтоматично създаване на задачи на база предефинирани правила
 • Условно форматиране, което откроява най-обещаващите сделки 
 • Предварително настроени диалози, които направляват процеса на квалификация на потенциален клиент
 • Сегментриране на съществуващата база с клиенти, за откриване на нови възможности за продажба.

 

Ефективно управление на потенциалните възможности за продажба

 • По-бързо затваряне на сделки, благодарение на централизираната информация
 • По-ефективни екипни продажби с помощта на общ достъп до данните за сделката  
 • Създаване и преглед на персонализирани оферти
 • По-ефективно позициониране спрямо конкуренцията 
 • Ускорено писане на оферти с помощта на управлението на документи 
 • Постоянен процес на продажби с помощта на предефинирани процеси (workflow)
 • Проследяване на генерираните приходи чрез създаденитe поръчки и фактури

 

Организирано управление на контакти

 • Съхраняване на всички дейности и взаимоотношения с контакти
 • Идентифициране на хората, оказващи влияние върху вземането на решения при всеки клиент
 • Бързо откриване на възможности за допълнителни продажби
 • Автоматично следене за подновяване на договори 
 • Оптимизиране на работата чрез организационни структури със сложни йерархични връзки

 

Увеличена производителността на продажбите

 • Достъп до MS Dynamics CRM през MS Office Outlook.
 • Без излишно проследяване на email-и
 • Подобрена комуникация и екипна работа чрез интеграцията с MS Office
 • Синхронизиране на контактите от Outlook и MS Dynamics CRM чрез няколко клика на мишката.
 • Лесно откриване на ключова информация чрез функцията за разширено търсене

 

Подобрено управлението на канала с продажби

 • Планиране на бъдещи приходи 
 • По-висока точност на прогнозите с индивидуален или кумулативен подход
 • Следене на целите за продажба по дни, периоди или други предефинирани критерии
 • Следене в реално време на квотите за продажба спрямо постигнатото на индивидуално или групово ниво
 • Идентифициране на ключовите причини за спечелване или загуба на сделките и оптимизация на продажбения процес

 

Опростени работни процеси

 • По-висока продуктивност чрез персонални, групови или организационни процеси
 • По-кратко време за обучение
 • Автоматично създаване на задачи на база предефинирани правила
 • Настройка на нотификации за ключови събития 
 • Определяне и прилагане на последователни процеси на продажбите за цялото предприятие

Маркетинг

 

 

По-ясна представа за клиентите и по-информирани маркетингови инвестиции

 

 • Сегментиране на клиентските списъци в отделни групи и работа с един или повече сегменти
 • Планиране и изпълнение на кампании
 • Извличане и разчистване на данни
 • Анализи и справки
 • Инструменти за коопериране с отдела по продажби
 • Портали за информационно споделяне

 

Ефективно управление на бази данни

 • Лесно импортиране на данни от други източници в MS Dynamics CRM
 • Предефинирани правила за съпоставяне на данни
 • Автоматично известяване след края на импорта
 • Изчистване на данните чрез проверка за дубликати

 

Ефективно планирани маркетингови кампании

 • Планиране и следене на дейности, задачи, бюджет и детайли за всяка маркетингова дейност
 • Дефиниране на продуктови каталози, ценови листи и отстъпки за оптимизиране изготвяне на оферти
 • Изпращане на персонализирани съобщения до избрани маркетингови списъци
 • Спестяване на време и пари с помощта на шаблони за кампаниите
 • Предефинирани работни процеси за автоматизиране на процеса и одобрението на задачите

 

Прецизни маркетингови дейности

 • Създаване на таргетирани групи от потенциални или настоящи клиенти, свързани с кампаниите
 • Персонален или публичен изглед с необходимата информация
 • Споделяне на маркетинговите списъци с колеги или доставчици 
 • Експортиране на списъците в множество формати за мейлинг или директна комуникация

 

По-лесно провеждане на маркетингови кампании

 • Иницииране и незабавно изпращане на маркетинговите съобщения
 • Регистриране и управление на цялата информация в една система
 • Функционалност mail merge за масово изпращане на персонализирани писма / email-и
 • Създаване на задачи
 • Създаване на бързи кампании с помощта на съветник за изпращане на еднократни съобщения
 • Създаване на автоматични процеси за изпълнение на конкретни действия, в зависимост от получените отговори на кампанията

 

Улеснено обработване на отговорите на кампаниите

 • Регистриране и управление на отговорите на кампанията в единна система
 • Автоматизиране на отговорите на кампаниите от Internet landing pages.
 • Автоматично оценяване на отговорите на база предефинирани критерии
 • Автоматично създаване на задачи за последващи действия
 • Създаване на нови възможности в резултат на проявен интерес

 

Автоматизирана работа с потенциални клиенти

 • Подобрена координация с отдел продажби чрез регистриране на потенциалните клиенти в една централизирана система
 • Условно форматиране за открояване на най-обещаващите сделки 
 • Предварително настроени диалози за направляване на процеса на квалификация
 • Работа с винаги актуална база с потенциални клиенти и двустранна синхронизация с  Excel

 

Интеграция с Microsoft Office

 • Интеграция на MS Dynamics CRM с MS Office Outlook
 • Бързо намиране на нужната информация с помощта на персонализирани изгледи, най-често използвани списъци и разширено търсене
 • Без изгубено време за синхронизиране на комуникацията, получена по и-мейл
 • По-добра екипна работа
 • Автоматично изпращане на персонализирани съобщения
 • Синхронизиране на контактите от Office Outlook с маркетинговите списъци чрез няколко клика на мишката

 

Автоматизирани работни процеси

 • По-висока продуктивност чрез персонални, групови или организационни процеси
 • По-кратко време за обучение
 • Автоматично създаване на задачи на база предефинирани правила
 • Настройка на известявания за ключови събития 

Поддръжка

 

Повече стойност за клиентите

Можете да реагирате бързо на въпроси, свързани с обслужването на клиенти и да предлагате съответната ефективна грижа за клиента, която допринася за дългосрочните ползи за бизнеса, чрез:

 • Управление на контакти
 • Управление на запитвания и дейности
 • Управление на продукти и договори
 • Управление на база знания
 • График на обслужване
 • Работен процес на екипи и групи
 • Справки и анализи на услугите

 

Ефективно управление на комуникацията с клиенти

 • По-висока ефективност, благодарение на познатия интерфейс 
 • Създаване на екипи от специалисти, които обслужват група от клиенти с еднакви характеристики
 • Контрол на достъпа до данните в системата с помощта дефинирани роли

 

По-добро обслужване на клиенти

 • Следене и измерване на производителността на организацията, екипите или отделни служители
 • Вградени графики за следене на ключовите показатели (KPI)
 • Персонализирани табла (dashboards) за проследяване на ключовите за бизнеса показатели в реално време
 • Функция за импорт и експорт в MS Office Excel за обработка на данните в реално време
 • Стандартни справки или създадени с помощта на съветника за справки

 

Бърз и прецизен отговор на инцидентите, получени от клиенти

 • Бързо отговаряне на запитванията за поддръжка от клиентите с бърз достъп до цялата история на комукацията с тях
 • Автоматизирани процеси и предефинирани диалози за бърза и коректна поддръжка
 • Функционалност за прикачване на инцидента към опашка, която обслужват група специалисти, за да бъде обработен най-бързия начин
 • Персонализирани изгледи и табла 
 • Гъвкавост при разрешаването на проблемите

 

Опростено управление на договори

 • По-лесно създаване и подновяване на клиентските договори
 • Автоматизирани процеси за създаване на задачи за търговците във връзка с изпълнението или следенето на договорите
 • Сключване на нови договори за услуги и поддръжка
 • Достъп в реално време на обслужващите специалисти, за да се информират за продадените услуги по конкретен договор

 

Навремено откриване на правилната информация

 • По-кратко време за отговор на инциденти, благодарение на база данни с решения на еднотипни проблеми 
 • Елиминиране на дублираната работата чрез намиране на готов отговор на проблема
 • Бърз достъп до нужната информация

 

Улеснено планиране на ресурсите

 • Планиране на наличните капацитети за ефективно обслужване на клиентите
 • Спестяване на време чрез използване на познати инструменти
 • Централизиран достъп до календарите на екипите и отделните специалисти
 • Познати инструменти за управление на повтарящите се срещи в CRM
Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни