+359 2 976 13 13
ERP Solution for Logistics
LogiQstar
LogiQstar

Вертикално решение, базирано на ERP системата Microsoft Dynamics NAV, предназначено специално за логистични компании, занимаващи се с мултимодална спедиция и обработка на товари.

LogiQstar решение за управление на логистиката

Гъвкаво вертикално решение за логистиката, базирано на Microsoft Dynamics NAV

 

LogiQstar е решение за автоматизация на сложните бизнес процеси на логистични компании, специализирани в международната спедиция и обработка на товари. Разработено е от белгийската компания Xolyd, чиито основатели са четирима специалисти с 25-годишен международен опит в разработване и внедряване на финансови и логистични системи.

 

LogiQstar е решение, разработено върху ERP системата Microsoft Dynamics NAV и предлага набор от стандартни модули, достатъчно гъвкави, за да се адаптират спрямо изискванията на клиента и местното законодателство.

 

LogiQstar предлага функционалност за обработка на пратки чрез всички средства за транспорт, като морски, въздушен, автомобилен, плюс много повече:

 

 • Единна финансово-счетоводна система
 • Интегрирани процеси с предфинирани задачи, които обхващат работата на всички служители
 • Интелигентно управление на задачите на служителите и проследяване на техния статус
 • Автоматично начисляване на вътрешните фактури между компаниите в международните спедиции
 • Управление и контрол върху доставките и продажните цени
 • Автоматизирано създаване на оферти за превоз на товари въз основа на стандартни тарифи или свободно въвеждане на такива
 • Настройка на шаблони за генериране на съпровождащите документи за превоза на стоки

 

 

С какво LogiQstar може да улесни организирането на вашия транспорт?

 

Mултимодален транспорт за осъществяване на комбиниран превоз – морски, въздушен, наземен

От вземането на пратката от клиента или склада, през осъществяването на наземен, морски или въздушен превоз, до доставката на крайния получател – в LogiQstar тези транспортни услуги са въведени като задачи в интегрираните процеси. В същото време вие спестявате ценно време чрез премахване на двойното отчитане на едни и същи данни и "маршрути". Директно от процеса можете да изпратите заявка към транспортния отдел или подизпълнител да достави пратката с камион, след което продължавате да обработвате клиентската поръчка в последващите етапи.

 

Морски транспорт

LogiQstar управлява по един и същ начин процеса по транспортиране на FCL или LCL контейнери, цели или насипни товари, групажи или тежки товари. Настройте стъпките му и решението само ще ви направлява. Генерирайте необходимите документи с него.

Организирането на морския транспорт е сложна задача, в която участват много хора. С помощта на LogiQstar можете да разделите задачите между отделите, да инструктирате отдела, занимаващ се с транспорта, да превозят контейнера с камион.

 

Въздушен транспорт

При този вид транспорт бързата реакция и превоз на товарите са от първостепенно значение. Нищо не трябва да се пренебрегва, нищо трябва да се забравя. Всичко трябва да се организира по най-бързия начин. С LogiQstar имате под ръка необходимите инструменти, за да изпълните тази задача. Чрез дефиниран процес ще управлявате  стъпките по изпълнението на транспорта, без значение колко сложен е той.

От офертата за планиране на транспорта, до неговото изпълнение, изготвяне на придружаващите документи и фактуриране, LogiQstar Ви предоставя пълен поглед върху изпълнението на всяка клиентска заявка.

 

Сухопътен транспорт

Този вид заявки за транспорт могат да се управляват като самостоятелни или като част от морски или въздушен транспорт. LogiQstar предлага всички възможни опции за тяхното планиране и изпълнение, както и за организирането на групажи.

С LogiQStar лесно и бързо можете да организирате заявките за сухопътен транспорт с подизпълнители и да изпратите заявка за транспорт с описанието на товара, дестинациите, адресите за товарене и разтоварване. 

 

Ако искате да научите повече за LogiQstar, посетете официалната страница на решението.

Управление на логистиката, спедицията и транспорта на пратките чрез интегрирани процеси

 • Разпределяне на задачите между служителите от различни отдели
 • Улесняване на работата на служителите – те виждат само своите задачи и се концентрират върху това, което трябва да вършат
 • Пълна проследимост и прозрачност върху изпълнението на задачите
 • Планиране и проследяване организирането и извършването на заявките за транспорт от офертата до издаването на фактура за извършения транспорт
 • Организиране на групажи и различни видове транспорт в рамките на една заявка за транспорт
 • Възлагане на заявки за транспорт на подизпълнители
 • Нотификации при забавяне на изпълнението на задачите
 • Гъвкава настройка на процесите спрямо спецификата на всяка компания

Интегрирана CRM функционалност

 • Управление на контактите
 • Профилиране и сегментиране
 • Планиране на задачите
 • Автоматизирано и бързо изготвяне на оферти за транспорт посредством въведени стандартни тарифи за различните начини на транспорт
 • Управление и проследяване на изпълнението на договорите
 • Интеграция с MS Office
 • Настройка на шаблони за документи и mail merge

Управление на документооборота

 • Изготвяне на оферти за транспорт
 • Изготвяне на договори
 • Изготвяне на шаблони за генериране на всички съпътстващи транспортни документи директно от системата

Интегрирана функционалност за въвеждане на тарифи

 • Управление за продажни цени и доставни цени
 • Въвеждане на стандартни тарифи за различните дестинации
 • Автоматично изчисляване на цената за транспорта в зависимост от дестинацията, размерите, теглото на пратките и други
 • Ценова листа, въведена в системата - без множество Excel файлове и ръчно изчисляване на цените
 • Възможност за импортиране на тарифи от Excel

Интегрирани финанси

 • Издаване на клиентски фактури с автоматично отразяване на финансовите транзакции в счетоводството
 • Проследяване на клиентски плащания

Управление на логистиката

 • Организиране и управление на складирането на стоките
 • Проследяване смяната на собственост на стоките
 • Следене съхранението на стоки под митнически контрол
 • Автоматично създаване на периодични фактури – например за наем на складово пространство

Организиране на транспорт със контейнери

 • Организиране на морски транспорт – стандартни контейнери, LCL и FCL контейнери, еко контейнери, със специално оборудване и др.
 • Организиране на сухопътен транспорт – цял контейнер или част от групаж
 • Проследяване на обработката на контейнера в пристанище на пристигане и вътрешна дистрибуция
Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни