+359 2 976 13 13

Тим ВИЖЪН Българя с лекция пред студентите по счетоводство в УНСС

2017.05.04

 

На 4 май в Университета за национално и световно стопанство се проведе майсторски клас на тема „Счетоводни информационни системи“, насочен към студентите от специалност "Счетоводство".


Като един от водещите внедрители на системи за управление на бизнеса, Тим ВИЖЪН България получи покана да вземе участие в събитието. Нашият управител Росен Караиванов запозна студентите с възможностите на най-използваното в световен мащаб ERP решение Microsoft Dynamics NAV и ролята, която заема счетоводството в системите за управление.


„Счетоводните процеси съставляват основата на съвременните ERP системи и осигуряват връзката  към всички процеси, протичащи в една компания. От своя страна ERP системите автоматизират голяма част от рутинните счетоводни операции, трансформирайки по този начин самата ролята на Счетоводния отдел – с намаляване обема на оперативната дейност се увеличава възможността за осъществяване на контрол и анализ на функционирането на бизнеса. Бъдещите счетоводни експерти трябва да са подготвени да работят в такава среда“, сподели г-н Караиванов по време на лекцията.


Голям интерес сред студентите предизвикаха специализираните модули „Месечно приключване и разпределение на производствени разходи“ и „Труд и работна заплата“, разработени от Тим ВИЖЪН България като допълнение към стандартната функционалност на Microsoft Dynamics NAV. Тези модули позволяват прецизно разпределение на производствените разходи и разходите за работна заплата в себестойността на произведената продукция на база зададени алгоритми и формиране по този начин на пълна производствена себестойност.