+359 2 976 13 13

Тим ВИЖЪН България представи Tableau на семинар на тема „Отворени данни“

2016.12.05

Тим ВИЖЪН България участва в работен семинар на тема: „Отворените данни: Какво представляват и как могат да се използват“ по покана на Института по публична администрация (ИПА).


Събитието се проведе на 30.11.2016 г. и беше организиран съвместно от Института за пазарна икономика (ИПИ), ИПА и Висшето училище по застраховане и финанси.


Пред студенти и преподаватели от ВУЗФ водещи експерти от правителството, неправителствения сектор и академичните среди говориха за същността и ползата от използването на отворените данни и правителствените политики в това направление. Сред лекторите бяха доц. д-р Евгени Евгениев, Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучени във ВУЗФ, доц. д-р Даниела Бобева, бивш вицепремиер на Р. България и гл.ас. д-р Антон Герунов, бивш началник на политически кабинет на вицепремиер Р. Бъчварова.


В рамките на практическия панел на семинара BI експертът на Тим ВИЖЪН България, д-р Валентина Протопопова, запозна присъстващите със софтуера за бизнес анализи Tableau, представяйки визуализация на пазара на труда в България по данни на Агенцията по заетостта. Представената от Явор Алексиев, Икономически анализатор в ИПИ, визуализация по същата тема, разработена с друг софтуер за анализи даде възможност на участниците в семинара на практика да сравнят двата софтуера и да се убедят в предимствата на Tableau при обработката и интерпретирането на големи информационни масиви.


„Всички сектори на икономиката ежедневно генерират голямо количество данни, но самото им натрупване не носи полза, докато те не бъдат правилно обработени, анализирани и не послужат като основа за изводи и вземане на информирани решения. Искахме да покажем, че с Tableau този процес се случва изключително бързо и с минимални вложени усилия можем да извлечем скритата в данните съществена информация в лесен за възприемане и анализ графичен вид“, сподели д-р Протопопова след събитието.