+359 2 976 13 13

Tableau въвежда нови по-гъвкави лицензионни условия

2017.04.20

В стремежа си да предостави на своите клиенти максимален контрол и удобство при работа и да отговори на изискванията на пазара, лидерът при BI системите Tableau въвежда subscription pricing - изцяло нови срочни лицензи за използване на софтуера за бизнес анализи.


Новите лицензионни възможности отразяват желанието на Tableau да дадат повече свобода и гъвкавост на потребителите си при придобиването на решението и използването му в съответствие със своите динамично променящи се нужди.


Еднократни и срочни лицензи


Въвеждането на subscription pricing опцията означава, че освен съществуващата до момента възможност за еднократно закупуване на лицензи за използването на Tableau, потребителите вече ще разполагат и с възможността да закупят лицензите за определен срок (1 година), след което да изберат дали да ги подновят или прекратят.


По-ниската цена на срочните Tableau лицензи ще улесни и стимулира достъпа на по-широк кръг фирми до възможностите на софтуера за бизнес анализи, като същевременно ще позволи на компаниите гъвкаво да планират разходите си спрямо броя лицензи, които са им необходими.


По-ниска начална инвестиция в Tableau Server


Другата важна промяна е свързана с Tableau Server – продукт на Tableau, който осигурява защитена и надеждна среда за създаване и споделяне на справки, визуализации и анализи в рамките на цялата организация.


До момента придобиването на Tableau Server беше свързано с необходимостта от закупуването на първоначален пакет от 10 лиценза, като сега това изискване намалява наполовина до 5 лиценза. Тази промяна снижава значително нужната първоначална инвестиция, позволява оптимизиране на разходите и дава достъп и на компании с по-малък брой потребители до пълните възможности на business intelligence решението.

 

За пример, ако доскоро една компания трябваше да инвестира 12 000 $, за да започне да използва Tableau Server (стартов пакет от 10 лиценза за Tableau Server + 1 лиценз за Tableau Desktop), то с новите subscription лицензи този първоначален разход вече е 4 пъти по-нисък – едва 2 940 $ за стартов пакет от 5 Tableau Server + 1 Tableau Desktop лиценза.

 

Ако искате да научите повече за business intelligence софтуера Tableau и да видите на практика как той може да подобри функционирането на вашия бизнес, гледайте пълен запис на нашия уебинар "Анализи за интелигентно управление на бизнеса", който можете да изтеглите от секция Ресурси.